Spotkanie inaugurujące działalność Klubu Absolwenta Wydziału Lekarskiego UJ CM

W sobotę 21 marca br. w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym WL odbyło się spotkanie inauguracyjne Klubu Absolwenta Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum.

Uczestników powitali prof. Wojciech Nowak, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego – absolwent Wydziału Lekarskiego i prof. Tomasz Grodzicki, Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM.

Wśród obecnych na sali Absolwentów znaleźli się między innymi Pan dr Jan Krzysztof Petry (absolwent 1952), Pan prof. Igor Gościński (absolwent 1953), członkowie władz Collegium Medicum UJ oraz Rady Wydziału Lekarskiego, a także Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie prof. Andrzej Matyja. 

W uroczysty charakter spotkania wprowadził uczestników występ chóru „Copernichoir" – tworzonego przez studentów słuchaczy Szkoły Medycznej w języku angielskim Wydziału Lekarskiego UJ Collegium Medicum.

Następnie absolwenci kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego oraz dietetyki wysłuchali wykładu wygłoszonego przez prof. Tadeusza Cichockiego „Zmiany w nauce, nauczaniu i relacjach student - nauczyciel - własne doświadczenia", będącego swoistą podróżą przez w czasie przez ostatnie pół wieku medycyny, obserwowaną z perspektywy badacza i wieloletniego nauczyciela akademickiego.  Profesor Tomasz Guzik w swoim wykładzie „Medycyna populacyjna czy spersonalizowana - czyli kto ma rację w najważniejszym sporze o przyszłość medycyny" przedstawił pionierskie kierunki badań we współczesnych naukach medycznych i konsekwencje, jakie niosą one ze sobą.

W przerwie podczas spotkania towarzyskiego uczestnicy mieli możność zapoznania się ze skierowaną do absolwentów ofertą Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ przedstawioną przez dr. Macieja Matłoka oraz propozycjami planowanych działań Klubu Absolwenta.

Po przerwie wystąpił Kwartet Smyczkowy Filharmoników Krakowskich w składzie: Marcin Türschmid - I skrzypce, Beata Kwiatkowska-Pluta - II skrzypce, Elżbieta Gromada – altówka oraz Franciszek Pall – wiolonczela, który wykonał I kwartet smyczkowy d-moll Stanisława Moniuszki.

÷

Klub Absolwenta Wydziału Lekarskiego UJ CM ma być miejscem wymiany informacji i doświadczeń zarówno towarzyskich, jak i zawodowych. To członkowie Klubu mają być odpowiedzialni za jego funkcjonowanie poprzez dzielenie się informacjami o nadchodzących wydarzeniach zawodowych, kulturalnych, sportowych, towarzyskich, ale także o nowych możliwościach rozwoju zawodowego oraz kształcenia siebie, jak i dokształcania młodszych członków, ofertach stypendialnych, kursach czy projektach badawczych.

www.kawl.cm-uj.krakow.pl

opracował: dr hab. Krzysztof Gil

Kontakt

ul. Św. Anny 12,
31-008 Kraków
tel.: +48 (12) 422-54-44
fax: +48 (12) 422-40-06
e-mail:
dziekwl@cm-uj.krakow.pl