Wydziałowy Zespół Doradczy do spraw Dobrostanu Zwierząt.

Przewodniczący: dr Robert Pajdo - Katedra Fizjologii
Sekretarz: mgr inż. Maciej Panek - Katedra Immunologii
mgr inż. Małgorzata Hajduk - Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii
prof. dr hab. Ryszard Korbut - Katedra Farmakologii

 

dr Robert Pajdo - Pełnomocnik Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM w sprawach ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych od 25.10.2015 do 31.08.2016 r.

email: robert.pajdo@uj.edu.pl
tel.: 12 421 10 06 lub 12 619 96 30

 

Zakres obowiązków
Realizacja zadań nałożonych na „użytkownika" wynikających z Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz.U.2015, poz. 266) w tym:

  1. udzielaniu porad w sprawach związanych z zapewnieniem dobrostanu zwierząt, dotyczących obowiązku stosowania zasad zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia, znalezienia nowego opiekuna dla zwierząt, które nie będą wykorzystywane w procedurach
  2. opracowywaniu i dokonywaniu przeglądu wewnętrznych zasad postępowania ze zwierzętami utrzymywanymi w „ośrodku" (tj. wszystkich obiektów Wydziału Lekarskiego, w których utrzymywane są zwierzęta wykorzystywane do celów naukowych lub edukacyjnych)
  3. monitorowaniu przypadków uśmiercania zwierząt w celu pozyskania narządów lub tkanek
  4. monitorowaniu dobrostanu zwierząt utrzymywanych w „ośrodku"
  5. zgłaszaniu przypadków naruszenia dobrostanu zwierząt utrzymywanych w „ośrodku" i określaniu czynności, które należy podjąć w celu przywrócenia tego dobrostanu
  6. kontroli przeprowadzania doświadczeń i ich wyników, z uwzględnieniem wpływu tych doświadczeń na wykorzystywane w nich zwierzęta, oraz ocenie zgodności przeprowadzanych doświadczeń z zasadami zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia
  7. opracowanie instrukcji obiegu dokumentów pomiędzy Wydziałem Lekarskim a Lokalną Komisją Etyczną i weryfikacja wszelkiej dokumentacji w sprawach objętych w/w ustawą

Kontakt

ul. Św. Anny 12,
31-008 Kraków
tel.: +48 (12) 422-54-44
fax: +48 (12) 422-40-06
e-mail:
dziekwl@cm-uj.krakow.pl