Historia - Początki Wydziału

Fundacja Króla Kazimierza

W roku 1364 Król Polski Kazimierz Wielki dał początek studium generale tym samym ustanawiając jeden z najstarszych uniwersytetów w środkowej Europie. Wśród historyków trwały i trwają po dzień dzisiejszy spory co do faktycznego kształtu uczelni i miejsca funkcjonowania jej wydziałów. Nie brakowało również takich, którzy powątpiewali, czy fundacja królewska w ogóle doszła do skutku. Zachowując należną w takich wypadkach ostrożność należy jednak przyjąć, że studium generale zaczęło swą historię już za ostatniego władcy z dynastii Piastów i że było studium pełnym, a więc ze wszystkimi czterema wydziałami, czyli z wydziałem lekarskim włącznie. Nie ulega również wątpliwości że śmierć Kazimierza w 1370 podcięła egzystencję młodziutkiego uniwersytetu i wiele za tym przemawia, w ciągu ledwie paru lat nastąpił faktyczny jego upadek. Tylko zrządzeniem szczęśliwego losu, dzięki hojności błogosławionej Jadwigi, królowej Polski i determinacji króla Jagiełły by wolę małżonki spełnić przywołano ideę i restytuowano Akademię Krakowską w roku równo 1400. Z tą chwilą, już w nieprzerwanym następstwie lat trwa uniwersytet, na cześć swych fundatorów i protektorów, zwany Jagiellońskim, a w nim od samego początku miał trwałe i znaczące miejsce wydział lekarski.

Domo medicorum

Collegium MaiusU zbiegu dzisiejszych ulic św. Anny i Jagiellońskiej wykupiono budynki, które stały się siedzibą odrodzonej akademii. Stanowią one dzisiaj gmach Collegium Maius, w którym to na parterze w osobnych salach powstało Lektorium Galena. To najstarsze znane nam z nazwy miejsce cursus medicus, czyli wykładów medycyny i tu należy nam szukać prapoczątków krakowskiej ars medica.
Rok 1428 przyniósł ze sobą kolejną informację o tym, że oto w Krakowie działa już kolegium medyków ze stałą dla siebie siedzibą. Udało się ustalić, że domo medicorum znajdował się w pobliżu istniejącego po dziś dzień budynku kolegium prawniczego – Collegium Iuridicum, a zatem przy ulicy Grodzkiej. O ile jednak prawnicy gmach swój mieli z kamienia i cegły, to medycy siedzibę otrzymali drewnianą. Pożar w roku 1717 strawił ją doszczętnie, wraz z bezcennymi dla historii aktami wydziału lekarskiego. Dlatego często stajemy bezradni wobec naszych pytań o jego początki, a dzieje pierwszych wieków istnienia krakowskiej medycyny pełne są luk i niedomówień. Stąd nierzadko skazani jesteśmy bardziej na domysły niż wsparci rzetelną wiedzą.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kontakt

ul. Św. Anny 12,
31-008 Kraków
tel.: +48 (12) 422-54-44
fax: +48 (12) 422-40-06
e-mail:
dziekwl@cm-uj.krakow.pl