Praktyki wakacyjne

O wyjazd na praktykę wakacyjną mogą starać się studenci III, IV i V roku kierunku lekarskiego.
Istnieje możliwość wyjazdu do następujących ośrodków:

  • Archangielsk (Rosja)*
  • Grodno (Białoruś)*
  • Lwów (Ukraina; 10 miejsc)
  • Greifswald (Niemcy, 10 miejsc)

* Liczba miejsc ustalana co roku

Koszty pobytu pokrywa strona przyjmująca, koszty przejazdu - strona wysyłająca (studenci otrzymują zwrot kosztów przejazdu do wysokości ceny najtańszego połączenia lub ryczałt na pokrycie kosztów podróży; kieszonkowe do Greifswaldu i Rzymu wypłaca strona wysyłająca).

UWAGA! Osoby starające się o wyjazd na praktykę do Archangielska powinny posiadać paszport ważny co najmniej 180 dni, licząc od daty zakończenia terminu ważności wizy na wjazd do Rosji. Po zakwalifikowaniu na wyjazd należy niezwłocznie dostarczyć kopię paszportu.

Uwaga!
Wszyscy studenci zobowiązani są do odbycia praktyk programowych. Jeśli praktyki programowe nie zostaną zrealizowane za granicą (nie zawsze jest to możliwe), muszą być uzupełnione w Polsce.

 

OGŁOSZENIA:

Praktyki wakacyjne 2017 dla studentów III, IV i V roku kierunku lekarskiego

Dziekanat Wydziału Lekarskiego ogłasza konkurs na zagraniczne kliniczne praktyki wakacyjne dla studentów  III, IV i V roku kierunku lekarskiego.

Istnieje możliwość wyjazdu do:

  • Archangielska (Rosja; 10 miejsc, 4-30 września)
  • Grodna (Białoruś; 5 miejsc, 3-28 lipca)
  • Greifswaldu (Niemcy; 10 miejsc, 31 lipca - 25 sierpnia)
  • Lwowa (Ukraina; 10 miejsc, 3 tygodnie: 7-25 sierpnia)

O praktyki mogą się starać studenci z wysoką średnią ocen z ostatnich dwóch lat studiów (co najmniej 3,5), poświadczoną przez dziekanat. Dobrze widziana jest praca w kołach naukowych potwierdzona przez opiekuna koła. Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego, do Niemiec - języka niemieckiego lub angielskiego. Do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie o znajomości języka.

Podania na wyjazd należy składać w dziekanacie (pok. 6) do dnia 22 maja 2017 r.

W podaniu powinny być zawarte następujące informacje: rok studiów, dokładny adres, adres e-mail, numer telefonu oraz rodzaj praktyki (oddział), jaką student chce odbyć za granicą.

Osoby zakwalifikowane otrzymują ryczałt na pokrycie kosztów przejazdu na praktykę.

Uwaga! Wszyscy studenci zobowiązani są do odbycia praktyk programowych. Jeśli praktyki programowe nie zostaną zrealizowane za granicą (nie zawsze jest to możliwe), muszą być uzupełnione w Polsce.

UWAGA! Osoby starające się o wyjazd na praktykę do Archangielska powinny posiadać paszport ważny minimum 6 miesięcy po planowanej dacie opuszczenia Federacji Rosyjskiej.

Osoby zakwalifikowane do Archangielska i Grodna proszone są o dostarczenie wyraźnej kopii paszportów (strona ze zdjęciem) do 31 maja 2017 r.

Osoby zakwalifikowane do Lwowa proszone są o dostarczenie do dziekanatu (pokój nr 6) wyraźnej kopii paszportu (strona ze zdjęciem) do dnia 5 czerwca 2017 r.

Zakwalifikowani studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami o krajach zawartymi na stronie https://polakzagranica.msz.gov.pl/ oraz stosowanie się do zaleceń podawanych przez MSZ.

 

Osoby niezakwalifikowane i zainteresowane odbyciem praktyki w innym miejscu mogą zgłaszać się do dnia 2 czerwca 2017 r. (piątek). Należy złożyć pismo z prośbą o możliwość odbycia praktyki w innym miejscu.

Orlean 2017

Dziekanat Wydziału Lekarskiego informuje, że istnieje możliwość odbycia miesięcznej praktyki w Centre Hospitalier Régional d'Orléans przez studentów V lub IV roku znających dobrze język francuski (2 miejsca; preferowani są studenci V roku).


Praktyka odbywa się tylko na jednym oddziale, ale kandydaci proszeni są o podanie co najmniej dwóch propozycji.

Terminy praktyki: lipiec lub sierpień (cały miesiąc).

Strona francuska oferuje zakwaterowanie i wyżywienie oraz stypendium w wysokości ok. 380 euro. Studenci we własnym zakresie muszą pokryć koszty przejazdu oraz ubezpieczenia.

Podania należy składać w dziekanacie (pok. 6) do dnia 30 maja 2017 r.

W dniu 1 czerwca 2017 r. o godz. 12.30 odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna (Sala Asklepiosa, ul. św. Anny 12)

Do podania trzeba dołączyć średnią ocen z dwóch ostatnich lat studiów oraz zaświadczenie o znajomości języka francuskiego.

W podaniu powinny być zawarte następujące informacje: rok studiów, dokładny adres, adres e-mail, numer telefonu oraz rodzaj praktyki, jaki student chce odbyć za granicą (2-3 propozycje).

 

Uwaga! Wszyscy studenci zobowiązani są do odbycia praktyk programowych. Jeśli praktyki programowe nie zostaną zrealizowane za granicą (nie zawsze jest to możliwe), muszą być uzupełnione w Polsce.
 

Kontakt

ul. Św. Anny 12,
31-008 Kraków
tel.: +48 (12) 422-54-44
fax: +48 (12) 422-40-06
e-mail:
dziekwl@cm-uj.krakow.pl