Świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej

Pomoc materialna dla studentów UJ CM

ROK AKADEMICKI 2017/2018

PODZIAŁ ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

W dniu 14 lutego 2018 r. zostały rozdzielone środki na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na II semestr roku akademickiego 2017/2018

Szczegółowe informacje znajdują się w piśmie Pełnomocnika Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w CM

 

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni

W systemie Usosweb została uruchomiona tura składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni w roku akademickim 2017/2018. Termin składania wniosków upływa 22.01.2018 r.

W przypadku gdy student ubiegał się o przyznanie stypendium na semestr  zimowy i jego sytuacja materialna nie uległa zmianie:

- wydrukowany z Usosweb wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni wraz z oświadczeniem o dochodach za 2016 rok .

W przypadku gdy student ubiegał się o przyznanie stypendium socjalnego na semestr  zimowy i jego sytuacja uległa zmianie:

- wydrukowany z Usosweb wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni wraz z poprawionym oświadczeniem o dochodach za 2016 rok oraz dokumentem potwierdzającym zaistniałą zmianę. (wprowadzenie zmian do oświadczenia o dochodach należy w pierwszej kolejności zgłosić koordynatorom ds. pomocy materialnej w celu cofnięcia oświadczenia do poprawy).

W przypadku gdy student nie ubiegał się o stypendium socjalne w semestrze zimowym:

- wydrukowany z Usosweb wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni wraz z oświadczeniem o dochodach za 2016 rok oraz pełną dokumentacją potwierdzającą wysokość dochodu.

Informacje w sprawie wymaganych dokumentów znajdują się w załączniku nr 1 do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 października 2017 r.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem:

 http://www.wl.uj.edu.pl/studenci/sprawy-socjalne

 

Odbiór decyzji w sprawie stypendium rektora dla najlepszych studentów:

Uprzejmie informujemy, że decyzje w sprawie stypendium rektora dla najlepszych studentów będą możliwe do odbioru w następujących terminach:

20.11.2017 (poniedziałek):

w godz. 10.00-14.00 - w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego pok. nr 6

w godz. 16.00-19.00 - w CDK, przy ul. Św. Łazarza, pok. nr 009 (poziom -1)

21.11.2017 (wtorek):

w godz. 14.00 - 17.30 - w CDK, przy ul. Św. Łazarza, pok. nr 009 (poziom -1)

22.11.2017 (środa):

w godz. 14.00 - 18.00 - w CDK, przy ul. Św. Łazarza, pok. nr 009 (poziom -1)

Prosimy przy odbiorze decyzji o okazanie dowodu tożsamości.

Przypominamy, że aby stypendium mogło zostać wypłacone konieczne jest odebranie decyzji.

 

Uprzejmie informujemy, że decyzje w sprawie stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnospranych będą możliwe do odbioru w następujących terminach:

13.11.2017 (poniedziałek):

w godz. 10.00-14.00 - w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego pok. nr 6

w godz. 15.00-17.00 - w CDK, przy ul. Św. Łazarza, pok. nr 009 (poziom -1)

14.11.2017 (wtorek):

w godz. 13.30 - 17.30 - w CDK, przy ul. Św. Łazarza, pok. nr 009 (poziom -1)

15.11.2017 (środa):

w godz. 13.30 - 18.00 - w CDK, przy ul. Św. Łazarza, pok. nr 009 (poziom -1)

Prosimy przy odbiorze decyzji o okazanie dowodu tożsamości.

Decyzje w sprawie stypendium rektora będą do odbioru w późniejszym terminie (zostaną Państwo o tym poinformowani osobnym  komunikatem).


PODZIAŁ ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ NA SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

W dniu 06 listopada 2017 r. zostały rozdzielone środki na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na I semestr roku akademickiego 2017/2018

Szczegółowe informacje znajdują się w piśmie Pełnomocnika Rektora UJ ds. kształcenia i wspólpracy międzynarodowej w CM.

 

Nowy Regulamin ustalania wysokosci, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialmej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16.10.2017 r.

POWOŁANIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

W dniu 10.10.2017 r. Dziekan Wydziału Lekarskiego Pan prof. dr hab. med. Maciej Małecki powołał na wniosek Samorządu Studentów UJCM Wydziałową Komisję Stypendialną.

Zmiany w sposobie obliczania dochodu studenta i doktoranta od 01.08.2017 r.

Od 1 sierpnia 2017 r. na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428) zostały wprowadzone następujące zmiany w sposobie obliczania dochodu rodziny studenta i doktoranta do celów przyznania miejsca w domu studenckim oraz świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalnego, w tym w zwiększonej wysokości, oraz zapomogi):

  • do zasad utraty i uzyskania dochodu został wprowadzony wyjątek. Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli student lub doktorant lub członek rodziny utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą. W związku z powyższym wypełniając oświadczenie o dochodach za rok 2016 należy podawać dodatkowe dane umożliwiające ustalenie czy zasada ta znajduje zastosowanie np. Numer Identyfikacji Podatkowej.
  • w przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów dochód nie jest ustalany na podstawie oświadczenia (jak było to obliczane do 31.07.2017 r.), a zgodnie ze stawkami dochodu ogłaszanymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wysokość dochodu za rok 2016 została ogłoszona w Obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r.
  • dochodem niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wliczanym do dochodu wnioskodawcy są stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej. W związku z tym zmianie uległ wzór oświadczenia o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu wliczanych do dochodu rodziny.

 

 

KOMUNIKAT DOTYCZACY OBOWIĄZKU OPŁACENIA KAUCJI ZA MIEJSCE W DOMU STUDENCKIM DO 11 SIERPNIA 2017 R.

Szanowni Studenci i Doktoranci,

Uprzejmie przypominamy o obowiązku opłacenia kaucji za miejsce w Domu Studenckim do dnia 11 sierpnia 2017!!!

Osoby którym przyznane zostało miejsce w Domu Studenckim UJ CM mają obowiązek w terminie do 11 sierpnia 2017 wpłacić kaucję. Opłata jest zgodna z wysokością miesięcznej opłaty za miejsce w Domu Studenckim, w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko, numer legitymacji studenckiej.

Szczegółowe informacje dostępne są w komunikacie (numery kont oraz wysokość kaucji)

Po zaksięgowaniu wpłaty pracownik domu studenckiego zmieni status wniosku w USOSweb na „Potwierdzony”. Wnioski osób ze statusem „Rozpatrzony” zostaną odrzucone.

Prosimy o terminowe dokonanie wpłat.

ROK AKADEMICKI 2016/2017


PODZIAŁ ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

W dniu 14 lutego 2017 r. zostały rozdzielone środki na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na II semestr roku akademickiego 2016/2017

Szczegółowe informacje znajdują się w piśmie Pełnomocnika Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w CM

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni

W systemie Usosweb została uruchomiona tura składania wniosków o przyznanie stypendium socjalne na semestr letni w roku akademickim 2016/2017. Termin składania wniosków upływa 22.01.2016 r.

W przypadku gdy student ubiegał się o przyznanie stypendium na semestr  zimowy i jego sytuacja materialna nie uległa zmianie:

- wydrukowany z Usosweb wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni wraz z oświadczeniem o dochodach za 2015 rok .

W przypadku gdy student ubiegał się o przyznanie stypendium socjalnego na semestr  zimowy i jego sytuacja uległa zmianie:

- wydrukowany z Usosweb wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni wraz z poprawionym oświadczeniem o dochodach za 2015 rok oraz dokumentem potwierdzającym zaistniałą zmianę. (wprowadzenie zmian do oświadczenia o dochodach należy w pierwszej kolejności zgłosić koordynatorom ds. pomocy materialnej w celu cofnięcia oświadczenia do poprawy).

W przypadku gdy student nie ubiegał się o stypendium socjalne
w semestrze zimowym:

- wydrukowany z Usosweb wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni wraz z oświadczeniem o dochodach za 2015 rok oraz pełną dokumentacją potwierdzającą wysokość dochodu.

Informacje w sprawie wymaganych dokumentów znajdują się w Zarządzeniu nr 97 Rektora UJ z 28.10.2016 r.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem:

http://www.sdka.cm.uj.edu.pl/komunikaty/-/journal_content/56_INSTANCE_mjtG3KLZEBaL/13606729/135297766

 

Odbiór decyzji w sprawie stypendium rektora dla najlepszych studentów

W dniach 29.11.2016 do 02.12.2016 będzie możliwość osobistego odbioru decyzji zarówno pozytywnych jak i negatywnych w sprawie przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów w godzinach przyjęć stron w Dziekanacie, pok. nr 6. Przy odbiorze decyzji prosimy o okazanie dokumentu tożsamości.

Nieodebranie decyzji w terminie skutkować będzie wstrzymaniem wypłaty stypendium.

 

STYPENDIUM SOCJALNE I SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - DECYZJE

W dniach 18.11.2016 od godz. 12.00 do 23.11.2016 będzie możliwość odbioru decyzji w sprawie przyznania stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w godzinach przyjęć stron w Dziekanacie, pok. nr 6. Przy odbiorze decyzji prosimy o okazanie dokumWytnijentu tożsamości.

 

PODZIAŁ ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ NA SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

W dniu 14 listopada 2016 r. zostały rozdzielone środki na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na I semestr roku akademickiego 2016/2017, a także na stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendia specjalne dla studentów niepełnosprawnych na rok akademicki 2016/2017.

Szczegółowe informacje znajdują się w piśmie Pełnomocnika Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy miedzynarodowej w CM

 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ

Zachęcamy do zapoznania się z informacją na temat świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej w roku akademickim 2016/2017:

Pismo Pełnomocnika Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w Collegium Medicum z dnia 3 listopada 2016 roku

 

POWOŁANIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

W dniu 19.10.2016 r. Dziekan Wydziału Lekarskiego Pan prof. dr hab. med. Maciej Małecki powołał na wniosek Samorządu Studentów UJCM Wydziałową Komisję Stypendialną

 

 

 

 

Kontakt

ul. Św. Anny 12,
31-008 Kraków
tel.: +48 (12) 422-54-44
fax: +48 (12) 422-40-06
e-mail:
dziekwl@cm-uj.krakow.pl