Pierwsze konkursy na finansowanie różnych obszarów aktywności naukowej w ramach działalności Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego - Wydziału Lekarskiego UJ CM

 

Z przyjemnością informujemy społeczność akademicką Wydziału Lekarskiego UJ CM, że w ramach działalności Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego - Wydziału Lekarskiego UJ CM ogłoszone zostały pierwsze konkursy na finansowanie różnych obszarów aktywności naukowej.

W dniach 7-18 kwietnia 2013 r. składać można wnioski o dofinansowanie następujących zadań:

Obszar - Mobilność naukowców Wydziału Lekarskiego UJ CM
Zadanie nr 1 Dofinansowanie wyjazdów na konferencję naukową
Zadanie nr 2 Dofinansowanie krótkoterminowych wyjazdów naukowych
Zadanie nr 3 Dofinansowanie średnioterminowych wyjazdów naukowych
Zadanie nr 4 Dofinansowanie długotermionowych wyjazdów naukowych

Obszar - Wsparcie organizacji wydarzeń naukowych na Wydziale Lekarskim UJ CM
Zadanie nr 1 Dofinansowanie organizacji konferencji naukowych
Zadanie nr 2 Dofinansowanie organizacji warsztatów i spotkań roboczych

Obszar - Wsparcie działalności grup badawczych funkcjonujących w konsorcjach polskich i międzynarodowych
Zadanie nr 1 Dofinansowanie spotkania naukowego organizowanego w Krakowie
Zadanie nr 2 Dofinansowanie udziału w spotkaniach naukowych organizowanych poza Krakowem
Zadanie nr 3 Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika Wydziału Lekarskiego UJ CM w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Zadanie nr 4 Dofinansowanie działalności czasopism naukowych wydawanych przez jednostki organizacyjne Wydziału Lekarskiego UJ CM

Obszar  Dofinansowanie baz danych fenotypowych i materiału biologicznego działających na terenie Klinik UJ CM

Uczestnikami zadań mogą być osoby realizujące zadania na rzecz Wydziału Lekarskiego UJ CM, zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych oraz uczestnicy studiów doktoranckich Wydziału lekarskiego UJ CM.

Nabór wniosków na pierwszy konkurs prowadzony jest wyłącznie drogą elektroniczną w terminie 8 - 18 kwietnia 2013 r.,  poprzez przyjazną dla użytkownika aplikację, dostępną na stronie naukowej Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego www.know.wl.uj.edu.pl

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do końca kwietnia 2013 r.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.know.wl.uj.edu.pl

Jednocześnie informujemy, że kolejny konkurs ogłoszony zostanie w maju 2013 r.Zapraszamy do składania wniosków!

Zespół Realizujący KNOW

Kraków, 8 kwietnia 2013 r.

Data opublikowania: 03.04.2013
Osoba publikująca: Katarzyna Jodzińska

Kontakt

ul. Św. Anny 12,
31-008 Kraków
tel.: +48 (12) 422-54-44
fax: +48 (12) 422-40-06
e-mail:
dziekwl@cm-uj.krakow.pl