Spotkanie opłatkowe na Wydziale Lekarskim UJ CM

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Sali Zodiakalnej Collegium Nowodworskiego odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe na Wydziale Lekarskim UJ CM. Spotkaniu przewodniczyli Prorektor UJ ds. CM prof. Tomasz Grodzicki i Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. Maciej Małecki, którzy złożyli zebranym życzenia. Tradycyjnemu łamaniu się opłatkiem, świątecznym i noworocznym życzeniom towarzyszył poczęstunek wigilijnymi potrawami.

Kontakt

ul. Św. Anny 12,
31-008 Kraków
tel.: +48 (12) 422-54-44
fax: +48 (12) 422-40-06
e-mail:
dziekwl@cm-uj.krakow.pl