Wspólna publikacja Zakładu Dydaktyki Medycznej i II Kliniki Kardiologii Instytutu Kardiologii WL

W dniu 1 września 2017 roku w czasopiśmie BMJ Open ukazał się artykuł oryginalny pt. "How does preclinical laboratory training impact physical examination skills during the first clinical year? A retrospective analysis of routinely collected objective structured clinical examination scores among the first two matriculating classes of a reformed curriculum in one Polish medical school" (Świerszcz J, et al. BMJ Open 2017;7(8):e017748). Publikacja powstała w wyniku współpracy Zespołu Dydaktyki Medycznej kierowanego przez dr n. med. Michała Nowakowskiego oraz II Kliniki Kardiologii pod kierownictwem prof. Andrzeja Surdackiego.

Praca została oparta na analizie ponad 900 kompletnych protokołów z egzaminów praktycznych typu OSCE na II i III roku studiów na kierunku lekarskim WL UJ CM. Analizie poddano wyniki egzaminów OSCE dwóch pierwszych roczników, studiujących wg wprowadzonego w 2012 roku na WL nowego programu kształcenia. Wyniki analizy potwierdzają znaczenie przedklinicznego laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych w Zakładzie Dydaktyki Medycznej dla kompetencji w zakresie badania przedmiotowego po V semestrze w pierwszym roku zajęć klinicznych. Wczesne doskonalenie umiejętności klinicznych jest niezbędne w celu optymalizacji praktycznego nauczania klinicznego na VI roku, które będzie realizowane po raz pierwszy w nadchodzącym roku akademickim.

W pracach Zespołu uczestniczyli pracownicy Zakładu Dydaktyki Medycznej WL (dr Jolanta Świerszcz, lek. Agata Stalmach-Przygoda, lek. Konrad Jabłoński, dr Tomasz Cegielny, dr Agnieszka Skrzypek, lek. Kaja Chmura) oraz II Kliniki Kardiologii Instytutu Kardiologii (dr Bernadeta Chyrchel i Stud. Marcin Kuźma w ramach Studenckiego Koła Naukowego przy II Klinice Kardiologii).

dr n. med. Michał Nowakowski
Kierownik Zakładu Dydaktyki Medycznej WL

prof. dr hab. Andrzej Surdacki
Kierownik II Kliniki Kardiologii, Przewodniczący Komisji ds. Dydaktyki Instytutu Kardiologii WL

Data opublikowania: 06.09.2017
Osoba publikująca: Wiesław Pyrczak

Kontakt

ul. Św. Anny 12,
31-008 Kraków
tel.: +48 (12) 422-54-44
fax: +48 (12) 422-40-06
e-mail:
dziekwl@cm-uj.krakow.pl