Relacja z VI Międzynarodowej Konferencji pt.: „Kompleksowa terapia dyskrazji plazmocytowych w 2017 roku”

W dniu 2 września 2017 o godzinie 15.00 w Międzynarodowym Centrum Kultury przy Rynku Głównym 25 w Krakowie odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja pt.: „Kompleksowa terapia dyskrazji plazmocytowych w 2017 roku”. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał prof. Maciej Małecki – Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W trakcie konferencji poruszano zagadnienia dotyczące wielospecjalistycznej terapii u chorych ze szpiczakiem plazmocytowym, amyloidozą, gammapatią monoklonalną, zespołem POEMS oraz chorobą Waldenstroema. Patologia w szpiczaku plazmocytowym obejmuje wiele tkanek i narządów, tj.: układ krwiotwórczy, kostny, endokrynny, nerkowy, nerwowy oraz inne. Kompleksowa opieka nad Chorymi stwarza szansę wysokiej skuteczności i poprawy jakości życia oraz jego wydłużenia w dobrym komforcie. Ostatnie lata przyniosły rejestrację kilkunastu nowych leków w szpiczaku i widzimy znaczące wydłużenie życia chorych do obecnie średnio 7-10 lat.

Wykłady wygłosili światowej sławy eksperci: 

  • prof. Evangelos Terpos (Department of Clinical Therapeutics, School of Medicine, National and Kapodistrian University of Athens, Athens Greece) – Nowoczesne leczenie nowo rozpoznanego szpiczaka plazmocytowego i rola minimalnej choroby resztkowej
  • prof. Sundar Jagannath (The Mount Snai Hospital, New York, USA) – Leczenie opornego/nawrotowego szpiczaka plazmocytowego: wiele nowych terapii
  • prof. Alessandro Gozzetti (Division of Hematology, University of Siena, Siena, Italy) –  Zajęcie centralnego systemu nerwowego przez szpiczaka od diagnozy do terapii: czy coś się zmieniło?
  • prof. Jorge J. Castillo (Dana Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Boston, USA) – Jak leczę chorobę Waldenstroema w 2017 roku 
  • prof. Shaji Kumar (Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA) – Leczenie amyloidozy i zespołu POEMS w 2017 roku

Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i zgromadziła około 100 uczestników z polskich ośrodków hematologicznych m. in. z Gdańska, Częstochowy, Wrocławia, Warszawy, Gliwic, Bydgoszczy, Szczecina, Rzeszowa, Olsztyna i Krakowa. Konferencja odbyła się z udziałem konsultanta krajowego ds. hematologii prof. Wiesława W. Jędrzejczaka. Po każdej prezentacji rozpoczynała się ożywiona dyskusja prowadzona przez prof. Aleksandra B. Skotnickiego dotycząca nowoczesnych możliwości leczenia i diagnostyki dyskrazji plazmocytowych. Udział w konferencji naukowców z USA, Grecji, Włoch oraz Polski z żywą i wzajemną dyskusją dowodzi, że medycyna nie zna granic, a także że lekarze z różnych krajów mówią jednym językiem na temat podobnych chorych.

Uczestnicy konferencji poza częścią merytoryczno-naukową mieli możliwość zwiedzania skarbów sztuki w Pałacu Erazma Ciołka - Oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie, gdzie również odbył się koncert muzyki klasycznej zespołu Amadeus Trio. 

VI Międzynarodowa Konferencja została zorganizowana pod wysokim patronatem czołowych Postaci Krakowa: Kardynała Stanisława Dziwisza, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciecha Nowaka, Wojewody Małopolskiego Józefa Pilcha, Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy, Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego oraz Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej prof. Andrzeja Matyi i Prezesa Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów prof. Tadeusza Robaka. 

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nasze działania za umożliwienie zorganizowania tego spotkania naukowego.

dr hab. med. ARTUR JURCZYSZYN
Katedra Hematologii UJ CM
www.szpiczak.org

Data opublikowania: 05.09.2017
Osoba publikująca: Wiesław Pyrczak

Kontakt

ul. Św. Anny 12,
31-008 Kraków
tel.: +48 (12) 422-54-44
fax: +48 (12) 422-40-06
e-mail:
dziekwl@cm-uj.krakow.pl