Rejestracja na Lektoraty - rok akademicki 2017/2018

Centrum Językowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum

 

 

REJESTRACJA NA LEKTORATY

ROK AKADEMICKI 2017/18

 

 

            W roku akademickim 2017/18 rejestracja na lektoraty dla studentów I, II oraz III stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studiów jednolitych magisterskich prowadzona będzie w systemie USOS.

Rejestracją objęci są studenci rozpoczynający lektorat w roku akademickim 2017/18 oraz studenci kontynuujący lektorat, którzy rejestrują się na kolejny semestr nauki danego języka.

 

UWAGA!!! Rejestracja odbywa się w 3 etapach (TEST, REJESTRACJA, PODPIĘCIE PRZEDMIOTU).

 

Studenci rozpoczynający lektorat w pierwszej kolejności wypełniają TEST DIAGNOSTYCZNY dostępny na stronie www.usosweb.uj.edu.pl w terminie od  5 września 2017 od godz. 9.00 do 17 września 2017 do godz. 23.00, a następnie na podstawie wyniku testu dokonują REJESTRACJI na lektorat wybierając odpowiedni kierunek i rok w czasie trwania rejestracji tj. od 21 września 2017 do 02 października 2017. UWAGA!!! PROSZĘ NIE PODPINAĆ TESTU DIAGNOSTYCZNEGO

Jeśli student zarejestruje się do grupy z innym wynikiem niż uzyskany z testu zostanie po rejestracji przeniesiony do grupy właściwej.

 

Natomiast studenci kontynuujący lektorat od razu dokonują REJESTRACJI wybierając grupę do której uczęszczali w roku akademickim 2016/2017 kierując się numerem grupy, gdyż możliwa jest zmiana lektora prowadzącego, natomiast  zmiana grupy możliwa będzie wyłącznie w przypadku wolnych miejsc po zakończonej rejestracji za zgodą lektora)

 

Po zarejestrowaniu się na przedmiot w systemie rejestracji żetonowej należy następnego dniaPODPIĄĆ TEN PRZEDMIOT w systemie USOSweb !
W przeciwnym wypadku student zostanie automatycznie usunięty z tego przedmiotu.

 

            Rejestracja na lektoraty odbywa się za pomocą serwisu internetowego pod adresemhttps://zapisy.usos.uj.edu.pl

 

            Aby zarejestrować się na lektorat każdy student musi mieć żetony, które są przyznawane przez USOS po oficjalnym wpisaniu studenta przez Macierzystą Jednostkę na dany rok akademicki.

 

 

Brak żetonów należy zgłaszać do sekretariatu Centrum Językowego UJ CM:

  • Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM Pani mgr inż. Dagmara Wędzicha tel:  12 431-02-46

  • Wydział Lekarski,Farmaceutyczny UJ CM Pani mgr Ewa Tokarczyk tel: 12 433-27-59

 

 

 

Terminy Rejestracji na lektoraty:

 

I tura zapisów dla studentów I, II i III stopnia – tura dedykowana dla studentów i doktorantów poszczególnych programów rozpoczynających i kontynuujących lektorat:

 

od 21 września 2017 od godziny 11.00 do 2 października 2017 do godziny 23:00

 

II tura zapisów dla studentów I, II i III stopnia – tura dedykowana dla studentów i doktorantów poszczególnych programów kontynuujących lektorat, którzy nie zostali wpisani na kolejny rok akademicki w czasie trwania I tury:

 

od 6 października 2017 od godziny 8.00 do 12 października 2017 do godziny 23:00

 

W przypadku problemów związanych z rejestracją na lektoraty prosimy o kontakt z panią mgr inż. Dagmarą Wędzicha – Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM oraz z panią Ewą Tokarczyk – Wydział Lekarski i Farmaceutyczny UJ CM.

 

 

UWAGA PRZYPOMINAMY, ŻE:

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UJ z dnia 26 czerwca 2014 w roku akademickim 2017/2018 wszystkie przedmioty należy podpiąć do dnia 22 października w semestrze zimowym oraz do dnia 8 marca w semestrze letnim.

Osoby, które nie dokonały wpisu podczas rejestracji lub chcą zmienić grupę lektoratową proszone są o składanie odpowiednich, poniżej zamieszczonych wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października w semestrze zimowym oraz 3 marca w semestrze letnim w sekretariacie Centrum Językowego UJ CM.

 

Data opublikowania: 16.08.2017
Osoba publikująca: Karolina Odrzywołek

Kontakt

ul. Św. Anny 12,
31-008 Kraków
tel.: +48 (12) 422-54-44
fax: +48 (12) 422-40-06
e-mail:
dziekwl@cm-uj.krakow.pl