Podstawy publikowania w naukach medycznych - nowe, dwusemestralne studia podyplomowe

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do publikowania wyników badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem publikacji w specjalistycznych czasopismach medycznych oraz prezentacji wyników badań podczas konferencji naukowych. Studia, poza zapoznaniem słuchacza z zasadami przygotowania publikacji naukowej, koncentrują się na ich praktycznym wykorzystaniu przy opracowywaniu własnych wyników badań.

W ramach studiów prowadzone będą zajęcia z zakresu: metodologii badań naukowych, zasad evidence based medicine, wykorzystania zasad dobrej praktyki klinicznej (GCP), przygotowania przeglądu piśmiennictwa i meta-analizy, krytycznej oceny artykułów medycznych, zastosowania narzędzi bibliometrycznych, przygotowania manuskryptu, zgłaszania artykułu do redakcji czasopisma, przygotowania do wygłoszenia referatu, wykładu, zaprezentowania wyników w formie plakatu konferencyjnego lub prezentacji multimedialnej.

http://www.mckp.uj.edu.pl/?page_id=7267

Data opublikowania: 01.08.2017
Osoba publikująca: Wiesław Pyrczak

Kontakt

ul. Św. Anny 12,
31-008 Kraków
tel.: +48 (12) 422-54-44
fax: +48 (12) 422-40-06
e-mail:
dziekwl@cm-uj.krakow.pl