Wskazanie działań związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych

KOMUNIKAT

Dziekana  
Wydziału Lekarskiego

z dnia 10 lipca 2017 r.
w sprawie:

wskazania działań związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych

Szanowni Państwo,
Kierownicy Projektów finansowanych z dotacji statutowej,

Zgodnie ze zmianą zapisów art. 18 ust. 1 ustawy o zasadach finansowania nauki (tekst jednolity Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615) od 2017 r. jednostki otrzymujące dotację statutową na utrzymanie potencjału naukowego zostały zobowiązane do przeznaczenia 2% środków pochodzących z tej dotacji na działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych

Jest intencją władz Wydziału, aby różnego rodzaju koszty związane z komercjalizacją zidentyfikować w pierwszej kolejności w ramach już toczących się projektów statutowych oraz projektów celowych realizowanych przez młodych naukowców,

Prosimy też o ewentualne wskazanie dodatkowych, do tej pory nieplanowanych, działań związanych z komercjalizacją badań, które mogłyby zostać wsparte przez uczelnię w bieżącym roku.

W celu wskazania obu typów działań (już przewidzianych i dodatkowych) Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów (DAWP) przygotował Formularz działań związanych z komercjalizacją badań naukowych na WL w roku 2017.

Wypełniony Formularz należy złożyć elektronicznie, przesyłając go na adres: spk_cm@uj.edu.pl lub papierowo, przesyłając na adres DAWP, ul. Podwale 3, 30-118 Kraków w terminie do 21 lipca 2017 r. z dopiskiem „Formularz działań związanych  z komercjalizacją badań naukowych na WL w roku 2017”.

Dodatkowe informacje można uzyskać w DAWP pod numerem
tel.: +48 506 837 035.  

 

Prof. dr hab. Maciej Małecki

Dziekan Wydziału Lekarskiego

Załącznik:
- Formularz działań związanych z komercjalizacją badań naukowych na WL w roku 2017

Data opublikowania: 12.07.2017
Osoba publikująca: Wiesław Pyrczak

Kontakt

ul. Św. Anny 12,
31-008 Kraków
tel.: +48 (12) 422-54-44
fax: +48 (12) 422-40-06
e-mail:
dziekwl@cm-uj.krakow.pl