POWER "InterDokMed" - sukces Wydziału Lekarskiego

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informuję, że Wydział Lekarski UJ CM wraz z czterema jednostkami partnerskimi (Wydziałem Chemii UJ, Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk – w roli lidera, Instytutem Farmakologii Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk został beneficjentem programu POWER „Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej „InterDokMed”. 

Uzyskane finansowanie, w wysokości 6 542 486 zł, umożliwi uruchomienie Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich „InterDokMed”.

Informacje dotyczące studiów można znaleźć pod adresem: http://www.ik-pan.krakow.pl/InterDokMed-Srodowiskowe-Studia-Doktoranckie.906.0.html

 

prof. dr hab. Rafał Olszanecki
Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą

Data opublikowania: 09.07.2017
Osoba publikująca: Wiesław Pyrczak

Kontakt

ul. Św. Anny 12,
31-008 Kraków
tel.: +48 (12) 422-54-44
fax: +48 (12) 422-40-06
e-mail:
dziekwl@cm-uj.krakow.pl