Absolutorium studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM, 14 czerwca 2017r.

Dnia 14 czerwca o godzinie 13.00 w Krakowskim Centrum Konferencyjnym ICE odbyła się uroczystość absolutorium dla studentów wszystkich trzech kierunków Wydziału Lekarskiego UJ CM. Spotkanie prowadzili studenci VI roku Aleksandra Rytel i Dawid Mbeda Ndege.

W wydarzeniu wzięli udział reprezentanci władz uczelni i wydziału z Prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Tomasz Grodzicki oraz Dziekanem Wydziału Lekarskiego prof. Maciejem Małecki. W uroczystości wzięli udział prof. Beata Tobiasz-Adamczyk, Pełnomocnik Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w UJ CM, prof. Piotr Richter, Pełnomocnik Rektora UJ ds. ogólnych w UJ CM, dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk, prof. UJ, Prodziekan ds. studenckich i programu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym, prof. dr hab. Rafał Olszanecki, Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą, dr hab. Przemko Kwinta, prof. UJ, Prodziekan ds. organizacyjnych, programu studiów i kształcenia na kierunku lekarskim, dr hab. Grzegorz Kopeć, Prodziekan ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka, dr hab. Małgorzata Zwolińska-Wcisło, prof. UJ, kierownik studiów na kierunku dietetyka, prof. dr hab. Krystyna Sztefko, pełnomocnik Dziekana WL ds. współpracy z zagranicą w zakresie spraw studenckich, koordynator programu Erasmus+ na WL.

Studentów, ich bliskich oraz licznie obecną kadrę akademicką przywitali Rektor prof. Tomasz Grodzicki oraz Dziekan prof. Maciej Małecki (treść wystąpienia). 

Studenci gromkimi brawami podziękowali za wsparcie w czasie studiów swoim rodzicom. Następnie minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego w poprzednim roku kolegi Bartłomieja Rusina. 

Wykład absolutoryjny pt. „Panie Doktorze, jak żyć” wygłosił pan prof. dr hab. Bogdan de Barbaro, kierownik Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.

Następnie wręczone zostały nagrody Rektora oraz Dziekana

Laureatami nagród Rektora, które zostały wręczone przez ich Fundatora prof. Grodzickiego oraz prof. dr hab. Beatę Tobiasz-Adamczyk. Otrzymali je:
- Mateusz Hołda – Diamentowa Nagroda Naukowa, Nagroda Rektora za działalność 
w Studenckim Towarzystwie Naukowym 
- Mikołaj Maga - Srebrna Nagroda Naukowa, Nagroda Rektora za działalność w IFMSA-Poland Oddział Kraków
- Przemysław Pękala - Srebrna Nagroda Naukowa
- Katarzyna Piątek - Brązowa Nagroda Naukowa
- Michał Wysocki- Brązowa Nagroda Naukowa
- Aneta Midor -  Nagroda Rektora za działalność w Samorządzie Studenckim
- Bartosz Szlachcic - Nagroda Rektora za działalność w Samorządzie Studenckim
- Karolina Maludzińska - Nagroda Rektora za działalność w Samorządzie Studenckim 
- Helena Zwinczewska - Nagroda Rektora za działalność w Studenckim Towarzystwie Naukowym 
- Agnieszka Paśko - Nagroda Rektora za działalność w IFMSA-Poland Oddział Kraków
- Patryk Ryniak - Nagroda Rektora za działalność w IFMSA-Poland Oddział Kraków
- Mateusz Bogusławski - Nagroda Rektora za działalność w Akademickim Związku Sportowym
Aleksandra Rytel - Nagroda Rektora za działalność w Polskim Towarzystwie Studentów Stomatologii.

Laureatami nagród Dziekana, które zostały wręczone przez prodziekanów Prof. Jolantę Pytko-Polończyk, dr hab. Grzegorza Kopcia, prof. Przemko Kwintę oraz prof. Rafała Olszaneckiego zostali:
- Mateusz Hołda - Nagroda za Najlepszą Publikację na WL 
- Przemysław Pękala - Nagroda za Najlepszą Publikację na WL
- Aleksandra Dudzik -Nagroda za Najwyższą Średnią na kierunku lekarskim
- Anna Wendreńska - Nagroda za Najwyższą Średnią na kierunku lekarskim
- Anna Michniak – Nagroda za Najwyższą Średnią na kierunku lekarsko-dentystycznym: 
- Katarzyna Zielińska – Nagroda za Najwyższą Średnią na kierunku dietetyka 
- Daniel Łuszczewski – Nagroda Specjalna - kierunek lekarski
- Radosław Borek - Nagroda Specjalna - kierunek lekarsko-dentystyczny
- Aleksandra Suszyńska - Nagroda Specjalna - kierunek dietetyka

Następnie absolwenci wyróżnili jednostki WL oraz asystentów za prowadzoną działalność dydaktyczną. 
Studenci kierunku lekarskiego nagrodzili:
- Katedrę Anatomii – najlepsza katedra przedkliniczna
- Katedrę Farmakologii - najlepsza katedra przedkliniczna
- Katedrę Pediatrii  – najlepsza katedra kliniczna
- Katedrę Neurologii  - najlepsza katedra kliniczna
a także panią Marię Łuckiewicz, pracownika CDK przy ul. Łazarza, za okazywane im w czasie studiów wsparcie.

Studenci kierunku lekarsko-dentystycznego wyróżnili:
- prof. dr hab. Jolantę Pytko-Polończyk
- dr hab. Grażynę Wyszyńską-Pawelec
- dr hab. Weronikę Lipską
- lek. dent. Annę Bednarczyk
- lek. dent. Paulinę Opławską
- dr. med. Tomasza Gładysza

Studenci kierunku dietetyka nagrodzili:
- dr n. med. Katarzynę Ciesielczyk
- dr n. med. Małgorzatę Szczepanek
- mgr Magdalenę Kubik

W kolejnej części uroczystości studenci otrzymali z rąk władz uczelni Karty Absolutoryjne a następnie złożyli przyrzeczenie lekarskie i dietetyka. 
 
Przebiegającą w doskonałej, uroczystej atmosferze ceremonię uświetnił Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kontakt

ul. Św. Anny 12,
31-008 Kraków
tel.: +48 (12) 422-54-44
fax: +48 (12) 422-40-06
e-mail:
dziekwl@cm-uj.krakow.pl