Rejestracja na Chirurgię 4/4 w roku akademickim 2017/2018

Dziekanat Wydziału Lekarskiego organizuje zapisy dla studentów obecnego roku V na Chirurgię 4/4 z roku VI w cyklu 17/18 (WL-L6.Chir....) -  https://www.usosweb.uj.edu.pl

Rejestracja odbędzie się w 5 turach z uwzględnieniem średniej ocen studenta w rankingu LK-5-17

I tura od 2017-06-19 18:00 - 2017-06-20 03:00

II tura od 2017-06-20 18:00 - 2017-06-21 03:00

III tura od 2017-06-21 18:00 - 2017-06-22 03:00

IV tura od 2017-06-22 18:00 - 2017-06-23 03:00

V tura od 2017-06-23 18:00 - 2017-06-25 23:00

Studenci zostali przypisani do odpowiedniej Chirurgii zgodnie z wybraną przez siebie ścieżką.

W ramach rejestracji należy wybrać dowolną grupę z dostępnej listy.

Wykaz grup z powyższych przedmiotów znajduje się na stronie:

www.wl.uj.edu.pl/dydaktyka/kierunek-lekarski

Po zapisie na przedmioty należy je obowiązkowo podpiąć pod swój program. Nie należy podpinać przedmiotów pod etap.

Data opublikowania: 09.06.2017
Osoba publikująca: Wiesław Pyrczak

Kontakt

ul. Św. Anny 12,
31-008 Kraków
tel.: +48 (12) 422-54-44
fax: +48 (12) 422-40-06
e-mail:
dziekwl@cm-uj.krakow.pl