Informacja o publicznych obronach prac doktorskich na Wydziale Lekarskim UJ CM

Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum

Wydział Lekarski
31-008 Kraków, ul. Św. Anny 12
tel. (012) 431-29-89

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum uprzejmie zawiadamia, że w Auli Nowodworskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum przy ul. Św. Anny 12 odbędą się publiczne obrony prac doktorskich:

w dniu 21 czerwca 2017 r.
o godz. 14.00 lek. Miłosza Pietrusa

Tytuł pracy doktorskiej: Zastosowanie ultrasonografii 2D/3D/4D w zaburzeniach statyki narządu rodnego i nietrzymania moczu u kobiet.
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Pityński
Recenzenci:
dr hab. Artur Ludwin (Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
w Krakowie)

dr hab. Wojciech Rokita, prof. nadzw. (Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach
)

Praca znajduje się do wglądu w Bibliotece Medycznej UJ CM
przy ul. Grzegórzeckiej 20 w Krakowie.

w dniu 26 czerwca 2017 r.
o godz. 15.00 lek. dent. Agaty Dudzik
Tytuł pracy doktorskiej: Zmiany w stężeniu lotnych związków siarki u pacjentów
z halitozą po miejscowym leczeniu farmakologicznym.

Promotor: prof. dr hab. Maria Chomyszyn-Gajewska
Recenzenci:
dr hab. Aida Kusiak, prof. nadzw. (Gdański Uniwersytet Medyczny)
prof. dr hab. Tomasz Konopka (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
we Wrocławiu)

Recenzje i streszczenie pracy doktorskiej znajdują się na stronie internetowej
Wydziału Lekarskiego UJ CM
.

Praca znajduje się do wglądu w Bibliotece Medycznej UJ CM
przy ul. Grzegórzeckiej 20 w Krakowie.

w dniu 28 czerwca 2017 r.
o godz. 14.00 lek. Krzysztofa Boczara
Tytuł pracy doktorskiej: Venous stenosis and occlusion in the presence of endocardial leads.
Promotor: dr hab. Barbara Małecka, prof. UJ
Recenzenci:
dr hab. Rafał Młynarski (Górnośląskie Centum Medyczne Katowice Ochojec)
dr hab. Przemysław Guzik (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu
)

Recenzje i streszczenie pracy doktorskiej znajdują się na stronie internetowej
Wydziału Lekarskiego UJ CM
.

Praca znajduje się do wglądu w Bibliotece Medycznej UJ CM
przy ul. Grzegórzeckiej 20 w Krakowie.

 

 

Data opublikowania: 08.06.2017
Osoba publikująca: Agata Talaga

Kontakt

ul. Św. Anny 12,
31-008 Kraków
tel.: +48 (12) 422-54-44
fax: +48 (12) 422-40-06
e-mail:
dziekwl@cm-uj.krakow.pl