Lista wiodących publikacji z pierwszym i ostatnim autorem z Wydziału Lekarskiego UJ CM za rok 2016

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością przedstawiamy listę wiodących publikacji, których pierwszym i ostatnim autorem są pracownicy Wydziału Lekarskiego UJ CM, opublikowanych (lub zakwalifikowanych do druku) w roku 2016. W rankingu obejmującym 45 publikacji, ułożonych wg malejącego wskaźnika Impact Factor ISI (IF 6,616 - 2,931), przedstawiono artykuły oryginalne (bez komentarzy i listów do redakcji), w których pierwszy i ostatni autor jest pracownikiem WL UJ CM.

Wybór powyższego kryterium, zapewne dalekiego od doskonałości, jak przy każdym tego rodzaju zestawieniu, miał na celu wskazanie najlepszych prac, w których zarówno pomysł naukowy jak i większość przeprowadzonych badań, związane były z Wydziałem Lekarskim UJ CM. 

Wykaz publikacji 2016

                    

Z wyrazami szacunku, 

Prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego

Prof. dr hab. Rafał Olszanecki 
Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą

Data opublikowania: 15.05.2017
Osoba publikująca: Wiesław Pyrczak

Kontakt

ul. Św. Anny 12,
31-008 Kraków
tel.: +48 (12) 422-54-44
fax: +48 (12) 422-40-06
e-mail:
dziekwl@cm-uj.krakow.pl