Dziekanat - kontakt

 

Dziekanat Wydziału Lekarskiego UJ CM

Adres: ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków
Telefon: +48 (12) 422-54-44
Fax: +48 (12) 422-40-06
E-mail: dziekwl@cm-uj.krakow.pl
www.wl.uj.edu.pl

Godz. pracy: poniedziałek - piątek 7.30-15.30
Godziny przyjęć studentów: - poniedziałek, wtorek, piątek: 10.00-14.00
środa: 10:00-15:30
          15:30-17:00 - dyżur jednego pracownika 
 
Czwartek: bez przyjęć stron
 
Pracownicy dziekanatu

Główny Specjalista Kierujący Dziekanatem
mgr Bogusława Adamczyk
e-mail: badamczy@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 422 54 44, 370 43 27
Pokój nr 7c

Zastępca kierownika
mgr Bogusława Laska
e-mail: blaska@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 370 43 42
Pokój nr 7
 • wszelkie sprawy związane z rekrutacją na studia
 • sprawy dot. umów cywilno-prawnych związanych z prowadzeniem zajęć dydaktycznych oraz plany zajęć dydaktycznych w jednostkach działalności podstawowej wydziału
 

mgr Agnieszka Adamczyk
e-mail:
dziekwl@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 422 54 44
tel.: 12 370 43 32
Pokój nr 7

 • wszelkie sprawy związane z przyjmowaniem i wysyłaniem korespondencji dziekanatu
 • obsługa promocji doktorskiech i habilitacyjnych
 • obsługa wniosków dot. przyznawania odznaczeń, nagród, wyróżnień itp.
 

mgr Bartłomiej Jałocha
e-mail:
studia.doktoranckie@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 370 43 39
Pokój nr 7a
Godziny pracy: wt., śr., czw., pt. 7.45-15.45; pn 8.30-16.30

 • obsługa administracyjna studiów doktoranckich
 

mgr Agata Talaga - nieobecna w pracy
e-mail: agata.talaga@uj.edu.pl

mgr Magdalena Guzik - zastępstwo
magdalena.1.guzik@uj.edu.pl

tel.: 12 431 29 89
tel.: 12 370 43 25
Pokój nr 3
Godziny pracy: pn., śr., cz. 8.00-16.00; wt., pt. 7.30-15.30

 • sprawy związane z nadawaniem stopni naukowych doktora
 

mgr Anna Tyburowska
e-mail: anna.tyburowska@uj.edu.pl
tel.: 12 431 29 89
tel.: 12 370 43 25
Pokój nr 3

 • sprawy związane z nadawaniem stopni naukowych doktora habilitowanego oraz postępowań w sprawie przedstawienia kandydatów do tytułu naukowego profesora
 

mgr Karolina Odrzywołek
e-mail: karolina.odrzywolek@uj.edu.pl
tel.: 12 370 43 11
Pokój nr 6

 • wszelkie sprawy związane z przyznawaniem i ustalaniem wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wydziału Lekarskiego (stypendium rektora i socjalne, przyznawanie miejsc w domach studenckich, zapomogi)
 • sprawy związane z ubezpieczeniem podstawowej opieki zdrowotnej studentów i doktorantów
 
mgr Anna Groń
e-mail: agron@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 370 43 11
Pokój nr 6
 • wszelkie sprawy związane z tokiem studiów stacjonarnych na VI roku kierunku lekarskiego
 • sprawy dot. absolwentów studiów stacjonarnych na kierunku lekarskim
   

mgr Agnieszka Czopik
e-mail: agnieszka.czopik@uj.edu.pl
tel.: 12 370 43 19
Pokój nr 6

 • wszelkie sprawy związane z tokiem studiów stacjonarnych na V roku kierunku lekarskiego
 • wszelkie sprawy związane z przyznawaniem i ustalaniem wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wydziału Lekarskiego (stypendium socjalne, rektora, przyznawania miejsc w domach studenckich, zapomogi)
 
mgr Agnieszka Wilk
e-mail: awilk@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 370 43 19
Pokój nr 6
 • wymiana studencka w ramach Programu Erasmus+
 • wszelkie sprawy dot. wymiany zagranicznej studentów w ramach umów międzyuczelnianych i innych
 
mgr Alicja Wawrzusiak
e-mail: alicja.wawrzusiak@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 370 43 29
Pokój nr 8
 • wszelkie sprawy związane z tokiem studiów stacjonarnych na I i II roku kierunku lekarskiego
 
mgr Zyta Ławrynowicz
e-mail: zlawrynowicz@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 370 43 29
Pokój nr 8
 • wszelkie sprawy związane z tokiem studiów stacjonarnych na III i IV roku kierunku lekarskiego
 • sprawy związane z Zespołem Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku lekarskim
 
mgr inż. Bogumiła Rzepka
e-mail: brzepka@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 370 43 14
Pokój nr 8
 • wszelkie sprawy związane z tokiem studiów stacjonarnych na kierunku lekarsko-dentystycznym od II do V roku
 • sprawy dot. absolwentów studiów stacjonarnych na kierunku lekarsko-dentystycznym
 
Katarzyna Dziewońska-Radoń
e-mail: kradon@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 370 43 14
Pokój nr 8
 • wszelkie sprawy związane z tokiem studiów stacjonarnych dla I roku oraz studiów niestacjonarnych od I do V roku na kierunku lekarsko-dentystycznym
 • sprawy absolwentów w/w kierunku i formy studiów
 • sprawy dot. nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą
 
lic. Halina Wojtecka
e-mail: hwojteck@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 429 12 47
tel.: 12 370 43 26
Pokój nr 9
 • wszelkie sprawy związane z tokiem studiów niestacjonarnych na kierunku lekarskim od I do VI roku
 • sprawy absolwentów w/w kierunku i formy studiów
 
mgr Magdalena Kubik
e-mail: mkubik@cm-uj.krakow.pl
tel.: 12 429 12 47
tel.: 12 370 43 26
Pokój nr 9
 • wszelkie sprawy związane z tokiem studiów na kierunku dietetyka I i II stopnia
 • sprawozdawczość w zakresie spraw studenckich
 
mgr Beata Zoń
e-mail: beata.zon@uj.edu.pl
tel.: 12 370 43 39
Pokój nr 7a
 • sprawy związane z konkursami na stanowiska profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego oraz obsada funkcji kierowników jednostek organizacyjnych wydziału
 • sprawy struktury organizacyjnej wydziału
   
mgr Wiesław Pyrczak
e-mail: wieslaw.pyrczak@uj.edu.pl
godz. konsultacji 12:00-14:00
tel.: 12 370 43 49
Pokój nr 7a
 • Wydziałowy Koordynator Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów USOS - www.usos.cm-uj.krakow.pl
 • sprawy związane z ankietowaniem oraz statystyką wynikającą z USOS
 • prowadzenie strony WWW Wydziału Lekarskiego UJ - www.wl.uj.edu.pl
—————

Sekcja ds. Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców

Godz. pracy: poniedziałek - piątek, 8.00-16.00
tel. (48 12) 422-80-42
fax: (48 12) 421-28-69
e-mail: smeoffice@cm-uj.krakow.pl
www.medschool.uj.edu.pl 

 

mgr Magdalena Stępniak
Kierownik Sekcji DWL ds. Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców
e-mail: mstepniak@cm-uj.krakow.pl
Pokój nr 4

 
 
mgr Edyta Stańczykiewicz
e-mail: estanczy@cm-uj.krakow.pl
Pokój nr 2
 
 
mgr Joanna Florczyk
e-mail: jflorczy@cm-uj.krakow.pl
Pokój nr 4
 
 
mgr Paulina Kubylis
e-mail: pswat@cm-uj.krakow.pl
Pokój nr 2
 
 
mgr Monika Kołek
e-mail: monika.kolek@cm-uj.krakow.pl
Pokój nr 4
 
 
mgr Katarzyna Wysocka-Kamińska
e-mail: k.kaminska@cm-uj.krakow.pl
Pokój nr 4
 
 
mgr Agnieszka Papla
e-mail: akuzia@cm-uj.krakow.pl
Pokój nr 2
 
 
mgr Maria Rabsztyn
e-mail: mrabsztyn@cm-uj.krakow.pl
Pokój nr 4

 

 
mgr Joanna Tryszczyło
e-mail: joanna.tryszczylo@cm-uj.krakow.pl  
tel. 519 307 881
Godz. pracy: poniedziałki i wtorki - 15:30-19:30
Zakład Dydaktyki Medycznej
św. Łazarza 16
pok. nr 12
 
 

 

Kontakt

ul. Św. Anny 12,
31-008 Kraków
tel.: +48 (12) 422-54-44
fax: +48 (12) 422-40-06
e-mail:
dziekwl@cm-uj.krakow.pl