Rekrutacja - kierunek lekarski

Dla obywateli polskich oraz osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, ale ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

 

 
 

Dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, które ubiegają się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich

Kontakt

ul. Św. Anny 12,
31-008 Kraków
tel.: +48 (12) 422-54-44
fax: +48 (12) 422-40-06
e-mail:
dziekwl@cm-uj.krakow.pl