Kierunek dietetyka

Tematy prac licencjackich i magisterskich na rok 2017/2018

Plany studiów 2017/2018

Harmonogramy zajęć 2017/2018

I stopień
I rok
Opiekun Roku - dr Iwona Brzozowska

semestr zimowy - uaktualniono w dniu 01.10.2017

miejsce odbywania zajęć - uaktualniono w dniu 01.10.2017

semestr letni - uaktualniono w dniu 07.02.2018

miejsce odbywania zajęć - semestr letniII rok
Opiekun Roku - dr hab. Beata Kuśnierz-Cabala, prof. UJ

semestr zimowy - uaktualniono w dniu 01.10.2017

miejsce odbywania zajęć - uaktualniono w dniu 01.10.2017

semestr letni - uaktualniono w dniu 07.02.2018

miejsce odbywania zajęć - semestr letni

 

III rok
Opiekun Roku - dr Agnieszka Kozioł-Kozakowska


semestr zimowy - uaktualniono w dniu 01.10.2017

miejsce odbywania zajęć - uaktualniono w dniu 01.10.2017

semestr letni - uaktualniono w dniu 07.02.2018

miejsce odbywania zajęć - semestr letni

 

II stopień
I rok
Opiekun Roku - dr Dorota Cibor

semestr zimowy - uaktualniono w dniu 01.10.2017

miejsce odbywania zajęć - uaktualniono w dniu 01.10.2017

semestr letni - uaktualniono w dniu 07.02.2018

miejsce odbywania zajęć - semestr letni


II rok
Opiekun Roku - dr Dorota Cibor

semestr zimowy - uaktualniono w dniu 01.10.2017

miejsce odbywania zajęć - uaktualniono w dniu 01.10.2017

semestr letni - uaktualniono w dniu  - uaktualniono w dniu 07.02.2018

miejsce odbywania zajęć - semestr letni

Sylabusy

I rok, II stopień

Chemiczne i fizyczne aspekty jakości żywności

Demografia i epidemiologia żywieniowa

Diagnostyka laboratoryjna

Dietetyka pediatryczna

Etyka w żywieniu

Fizjologia żywienia człowieka

Immunologia

Informacja naukowa

Informatyka

Jakość i bezpieczeństwo żywności

Język angielski 1/2

Metodologia badań

Patofizjologia kliniczna

Podstawy żywienia zbiorowego

Produkcja potraw

Przechowalnictwo żywności

Socjologia żywienia

Stan odżywienia i sposób żywienia człowieka

Statystyka w żywieniu

Towaroznawstwo żywności

Ustawodawstwo żywnościowo-żywieniowe i polityka wyżywienia

Zarządzanie i marketing

Zdrowie publiczne

Programy praktyk

Książeczki ćwiczeń

Kontakt

ul. Św. Anny 12,
31-008 Kraków
tel.: +48 (12) 422-54-44
fax: +48 (12) 422-40-06
e-mail:
dziekwl@cm-uj.krakow.pl