Kierunek dietetyka

Tematy prac licencjackich i magisterskich na rok 2017/2018

Plany studiów 2017/2018

Harmonogramy zajęć 2017/2018

I stopień
I rok
Opiekun Roku - dr Iwona Brzozowska

semestr zimowy

miejsce odbywania zajęć

semestr letni

miejsce odbywania zajęć - semestr letniII rok
Opiekun Roku - dr hab. Beata Kuśnierz-Cabala

semestr zimowy

miejsce odbywania zajęć

semestr letni

miejsce odbywania zajęć - semestr letni

 

III rok
Opiekun Roku - dr Agnieszka Kozioł-Kozakowska


semestr zimowy

miejsce odbywania zajęć

semestr letni

miejsce odbywania zajęć - semestr letni

 

II stopień
I rok
Opiekun Roku - dr Dorota Cibor

semestr zimowy

miejsce odbywania zajęć

semestr letni

miejsce odbywania zajęć - semestr letni

II rok
Opiekun Roku - dr Dorota Cibor

semestr zimowy

miejsce odbywania zajęć

semestr letni

miejsce odbywania zajęć - semestr letni

Sylabusy

Programy praktyk

Książeczki ćwiczeń

Kontakt

ul. Św. Anny 12,
31-008 Kraków
tel.: +48 (12) 422-54-44
fax: +48 (12) 422-40-06
e-mail:
dziekwl@cm-uj.krakow.pl