Jakość Kształcenia - Laudatio Docendi

Wydziałowy Klub "Laudatio Docendi" zrzesza nauczycieli akademickich Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum posiadających wybitne kwalifikacje i osiągnięcia dydaktyczne.
Kwalifikacji na członków w/w Klubu  dokonuje Rada Klubu powoływana przez Radę Wydziału Lekarskiego UJ CM  na okres dwóch lat spośród pracowników Wydziału o uznanym doświadczeniu dydaktycznym.

szczegółówe informacje: www.wl.uj.edu.pl/wydzial/laudatio-docendi

Zasady rekrutacji na członków Klubu "Laudatio Docendi":

 • Automatycznie członkami Klubu zostają:
 1. Laureaci Nagrody Rektora UJ "Pro Arte Docendi"
 2. Laureaci plebiscytu na najlepszego nauczyciela akademickiego organizowanego przez absolwentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego Wydziału Lekarskiego UJ CM w zakresie nauk przedklinicznych i nauk klinicznych.
 • Kandydatami na członków Klubu z wyboru, którego dokonuje Rada Klubu mogą być:
 1. Osoby wyróżnione w organizowanym corocznie przez studentów plebiscycie na najlepszą jednostkę i najlepszego asystenta na danym roku studiów
 2. Osoby zgłoszone przez: Prorektora ds. Collegium Medicum, Dziekana Wydziału Lekarskiego, Przewodniczącego Komisji Dydaktycznej Wydziału Lekarskiego, kierowników jednostek Wydziału Lekarskiego i kierunku lekarsko-dentystycznego, Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego, Przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego.

 

Kapituła Wydziałowej Komisji "Laudatio docendi"

 • Prof. dr hab. med. Marek Sanak – Przewodniczący
 • Dr hab. med. Piotr Ceranowicz
 • Dr hab. med. Krzysztof Gil
 • Dr n. med. Radosław Pach
 • Dr n. med. Iwona Tomaszewska

 

Członkowie klubu "Laudatio Docendi"

 1. lek. Piotr Bachul
 2. dr Anna Bednarczyk
 3. dr Monika Bociąga-Jasik
 4. prof. Tomasz Brzozowski
 5. dr hab. Andrzej Bugajski
 6. dr hab. Piotr Ceranowicz
 7. dr Dorota Cibor
 8. dr Katzrzyna Ciesielczyk
 9. dr Marcin Czajka
 10. dr Mirosław Dolecki
 11. dr Joanna Dulińska-Litewka
 12. dr Iwona Filipczak-Bryniarska
 13. dr hab. Krzysztof Gil
 14. prof. dr hab. Jacek Jawień
 15. dr hab. Tomasz Kaczmarzyk
 16. dr Jakub Kenig
 17. dr Piotr Kruczek
 18. dr Agata Lazar
 19. dr Grzegorz Lis
 20. dr Marcin Lipski
 21. prof. dr hab. Jan Litwin
 22. lek. dent. Kinga Malina-Novak
 23. dr Małgorzata Mazur
 24. dr Ewa Mizia
 25. dr Izabela Mojsa
 26. dr Agata Musiał
 27. dr Radosław Pach
 28. dr Robert Pajdo
 29. dr Barbara Piekarska
 30. dr Agata Pietrzyk
 31. dr hab. Agata Ptak-Belowska, prof. UJ
 32. lek. Mirosława Püskülluoglu
 33. mgr Wiesław Pyrczak
 34. prof. dr hab. Marek Sanak
 35. dr Katarzyna Szczeklik
 36. dr hab. Wojciech Szczeklik
 37. dr Małgorzata Szczepanek
 38. dr Wojciech Szczepański
 39. dr Zbigniew Śliwowski
 40. dr Iwona Tomaszewska
 41. ldr Krzysztof Tomaszewski
 42. dr Elżbieta Trąbka-Janik
 43. dr hab. Wojciech Turaj
 44. prof. dr hab. Jerzy Walocha
 45. dr hab. Małgorzata Zwolińska-Wcisło, prof. UJ

 

 

Powrót

Kontakt

ul. Św. Anny 12,
31-008 Kraków
tel.: +48 (12) 422-54-44
fax: +48 (12) 422-40-06
e-mail:
dziekwl@cm-uj.krakow.pl