Informacje ogólne

Dokumenty związane z tokiem studiów

Oświadczenie o utracie legitymacji studenckiej

Karta wpisowa na rok akademicki

Deklaracja

Prośba o wyrażenie zgody na powtarzanie roku i przedmiotów (dot. studiów rozpoczętych przed rokiem akademickim 2013/2014)

Prośba o wyrażenie zgody na powtarzanie roku i przedmiotów (dot. studiów rozpoczętych od roku akademickiego 2013/2014)

Prośba o udzielenie zgody na urlop dziekański

Deklaracja o zamiarze wykorzystania urlopu studenckiego

Prośba o wpis po urlopie dziekańskim/studenckim

Wniosek o skreślenie z listy studentów UJ z powodu złożenia rezygnacji za studiów

Wniosek o zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne

Dokumenty konieczne do wydania dyplomu

Wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych w tłumaczeniu na języki obce

Formularz losy zawodowe absolwenta - www.jakosc.uj.edu.pl/absolwent/formularz
Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Terminy zajęć dydaktycznych w UJ Collegium Medicum w roku akademickim 2016/2017

KALENDARZ 2016/2017 - z podziałem na tygodnie dydaktyczne

ZARZĄDZENIE NR 114 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 24 listopada 2015 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2016/2017 i 2017/2018

Zarządzenie nr 9 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 9 grudnia 2015 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2016/2017 w Collegium Medicum

Zarządzenie nr 10 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 9 grudnia 2015 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2017/2018 w Collegium Medicum

Terminy zajęć dydaktycznych w UJ Collegium Medicum w roku akademickim 2015/2016

KALENDARZ 2015/2016 - z podziałem na tygodnie dydaktyczne

ZARZĄDZENIE NR 5 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 stycznia 2014 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2014/2015 i 2015/2016

Zarządzenie nr 5/2014 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 11 kwietnia 2014 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2015/2016 w Collegium Medicum

Terminy zajęć dydaktycznych w UJ Collegium Medicum w roku akademickim 2014/2015

KALENDARZ 2014/2015 - z podziałem na tygodnie dydaktyczne

ZARZĄDZENIE NR 5 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 stycznia 2014 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2014/2015 i 2015/2016

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 10 lutego 2014 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2014/2015 w Collegium Medicum

Terminy zajęć dydaktycznych w UJ Collegium Medicum w roku akademickim 2013/2014

KALENDARZ 2013/2014 - z podziałem na tygodnie dydaktyczne

ZARZĄDZENIE NR 121 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 grudnia 2012 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2013/2014

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2013/2014 w Collegium Medicum

Kontakt

ul. Św. Anny 12,
31-008 Kraków
tel.: +48 (12) 422-54-44
fax: +48 (12) 422-40-06
e-mail:
dziekwl@cm-uj.krakow.pl