Rekrutacja, programy studiów, wyjazdy

Rekrutacja 2017/2018:

Uprzejmie informujemy, że trwa II rekrutacja na Środowiskowe Studia Doktoranckie InterDokMed.

Informacje dla kandydatów znajdują się na stronie:

http://www.ik-pan.krakow.pl/Warunki-i-tryb-rekrutacji.rekrutacja+M5d5a42bc4c7.0.html

---

Informacje dotyczące rekrutacji na studia doktoranckie dostępne są na stronach Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (rekrutacja poprzedzona jest rejestracją w systemie ERK):
- studia stacjonarne
 

Pliki dla kandydatów:

- formularz oceny osiągnięć naukowych

- konspekt badawczy

- wykaz publikacji i streszczeń ze zjazdów dla Biblioteki Medycznej UJ CM

- zgoda opiekuna

- zgoda kierownika jednostki oraz właściwego podmiotu leczniczego

 

Regulaminy:

 

Plany i programy studiów:

 

Sylabusy przedmiotów objętych planami studiów znajdują się w systemie USOSweb.

 

Przeniesienia z innych uczelni, możliwość wyjazdów krajowych i zagranicznych:

 

Wydział Lekarski UJ CM w ramach Programu Mobilności Studentów MOST, oferuje jedno miejsce na studiach stacjonarnych doktoranckich w dziedzinie nauk medycznych i dyscyplinie biologii medycznej

Kontakt

ul. Św. Anny 12,
31-008 Kraków
tel.: +48 (12) 422-54-44
fax: +48 (12) 422-40-06
e-mail:
dziekwl@cm-uj.krakow.pl