Harmonogramy zajeć

Harmonogram zajęć studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim w roku akademickim 2017/2018 - studia stacjonarne (ostatnie zmiany w dn. 07.11.2017)

 

Organizacja roku akademickiego 2017/2018

 

Obowiązkowa rejestracja (podpięcia) przedmiotów w roku akademickim 2017/2018 dla wszystkich lat studiów:

Zgodnie z § 3 ust.1 Zarządzenia nr 101 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku w sprawie: szczegółowych zasad dokumentacji przebiegu studiów doktoranckich prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorant ma obowiązek dokonać rejestracji na przedmioty realizowane w danym roku akademickim w terminie ustalonym przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej.

W związku z powyższym decyzją uchwały Rady Wydziału Lekarskiego z dnia 19 maja 2016 r. na studiach doktoranckich rejestracja będzie się odbywać drogą rejestracji elektronicznej za pośrednictwem systemu USOSweb:

- na przedmioty prowadzone w semestrze zimowym i w cyklu rocznym do 22 października

- na przedmioty prowadzone w semestrze letnim do 8 marca.

Kontakt

ul. Św. Anny 12,
31-008 Kraków
tel.: +48 (12) 422-54-44
fax: +48 (12) 422-40-06
e-mail:
dziekwl@cm-uj.krakow.pl